Äventyret område matematik.

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. (2018 lpfö)

Vi har erbjudit barnen många olika undervisningssituationer för barnen att utforska begreppet matematik. Vi har jobbat med volym genom vår makaronrestaurang. Vi har jobbat med att mäta och väga med hjälp av våg, och olika mätningsmaterial så som linjal och tumstock. Vi har även arbetat med mönster och att sortera med hjälp av olika estetiska arbetssätt.
På torsdagar brukar vi gå iväg antingen till sporthallen, pulkabacken, lekplatser, tågstationer, bibliotek etc. Detta med syfte att skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö, samhällsfunktioner och ta del av det lokala kulturlivet. Barnen får också möjlighet att aktivt delta i samhället och får ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling. (lpfö 2018)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utforskarna vecka 12

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utforskarna v 11

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utforskarna vecka 10

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Citrins månadsbrev


Nu ska vi säga hejdå till kalendeus  som var en del av språk och kommunikation,  kalendeus tackar alla barnen och deras föräldrar och gav dem en presenter för att de tog hand om honom och var så snälla.

Under den här perioden har vi fokus på matematik. Vi räknade på olika språk, vi har lärt oss olika former så som kvadrat, cirkel, rektangel, triangel, och oval. Vi lär oss olika matematiska begrepp genom att mäta, volym ,räkna och väga, pussla, forma former med lera.

 

Vi skapade olika aktiviteter ute som att leta efter en form eller format snö och måla, och hitta siffror på gården. Vi har gått ute i samhället och leta efter siffror och former. Där ser barnen siffror på olika ställen som exempelvis på bilar, på husen, på klockan. Vi lär oss att allt som man ser kan man koppla till de matematiska formerna som fönster som ser som kvadrat.  Har ni sett några former?

Vi gör slime med barnen, där fick de mäta hur mycket ingredienser vi behöver. Barnen har också lekte vattenlek och utforskat volym, genom att mäta vatten.

Vi besökte biblioteket och barnen hade Vernissage med sina böcker som de har skapat via kattalo.  Barnen fick fika på Vernissagen med popcorn och juice och lyssna på en boken Gruffalo.

Nu när f-klass närmar sig kommer vi att blanda mellan safir och Citrin. Vi har därför en ny processvägg som finns i rummet mellan safir och citrin (lila rummet). Vi kommer samlas tillsammans här för att sedan erbjuda barnen lek både inne på citrin och safir. Kom gärna in och titta i våran nya miljö.

Fokusord kopplat till området:
Siffrorna  0-20
former: kvadrat, cirkel, triangel rektangel etc.
beskrivande ord : liten, mellan, stor, kort och lång, bred och smal, först och sist m.m
Längd, centimeter, decimeter, meter.
Volym Matsked, dl, L,
Vikt, kilo, gram
Lägesord (på, i, under, framför, bredvid, och bakom )

Mål Lpfö 18:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utforskarna vecka 7

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utforskarna v 6

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utforskarna vecka 5

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska och fysikaliska fenomen. Lpfö 18

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Januari på Safir

Språk och kommunikation

Barnen hade möjlighet att utforska mer vår utemiljö genom varierande material som erbjöds såsom att spela bowling, kasta ärtpåsar, bygga i sandlådan (slott, bro, sjö, gruva, grotta och mera), hålla rollek (leka familjen), träna med Bamse (Bamse gympa), gunga, hoppa hopprep, fixa pussel och mycket mer. Men främst och först hade barnen chans att kommunicera och prata med varandra, att bygga relationer med varandra och att utveckla sin social förmåga samt att ”uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva” Lpfö 18.

På sporthallen tränar vi både kroppen och språket. Barnen lär sig att förstå och sedan följa instruktionerna. De hör vissa ord att upprepas ofta såsom åla, krypa, klättra, balansera, springa, åka ner, hoppa, rockring, madrass, ribbstol, stång och mera.

Pedagogerna strävar efter att inkludera digitalisering så mycket så möjligt  i utbildningen. Med tanke att kunskap inom tekniken är en viktig del för lärande i framtiden i skolan, satsar vi på att erbjuda olika digitala verktyg. Med hjälp av stocktimer som visar tiden kan barnen sysselsätta sig framför skärmen och testa olika pedagogiska appar inom matematiken och språk eller testa Bee bott, ett barnvänligt verktyg för programmering eller jobba med Kattalo. Kattalo är en app som innehåller olika övningar inom svenska språket, fokuserar på lära känna bokstäverna, uttala dem och skriva dem.

Med hjälp av magnetiska bokstäver tränade barnen på att hitta sina bokstäver av namn och efternamn och provade placera dem i rätt ordning.

Vi fortsätter skapa vara böcker. Här målade, klippte och limmade barnen sången Yxan-Byxan.

Det var mycket uppskattat när vi dramatiserade de klassiska sagorna som ”Rödluvan”, ”Bockarna Bruse” och ”Petter och hans fyra getter”.

Vi öppnade egen affär. Det behövdes pengar och saker att säljas. Vilken tur att kreativa barnen tillverkade allt möjligt från ost, pengar till gitarr och även gitarrskor!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Citrin uppdatering vad har vi gjort.

Under v. 5-13 är vårt fokusområde i läroplanen matematik. Under den här tiden fokuserar vi på dessa mål från läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta. (Lpfö 2018)

  • Vi har redan börjat arbeta med matematik under vecka 2-4.
  • Språk och kommunikation har vi några delar i vårat arbete som vi inte har avslutat riktigt än som barnen fortfarande kommer möta i sin utbildning.
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar