Äventyrspedagogik

 

cropped-Vilse-4.jpg

Äventyrspedagogik

Äventyrspedagogik bygger på samarbetsbaserat lärande, upplevelsebaserat lärande samt emotionellt baserat lärande. Socialt samspel, samarbete, språk och kommunikation ses som en grundläggande del i verksamheten. Äventyrspedagogiken  går hand i hand med våra styrdokument för förskolan.
Syftet med Äventyrspedagogik är att erbjuda ett spännande arbetssätt som:

  • Ökar barnens sociala kompetens och stärker samhörigheten i gruppen.
  • Att lära sig kunskap genom spännande upplevelser som engagerar både kropp och själ.
  • Stärka barnet som individ. Lära sig mer om sig själv, om andra och om världen.
  • Tar upp existentiella frågor och frågor som är viktiga för barn idag.
  • Ta till vara fantasins och sagans kraftfulla potential som pedagogiskt redskap.
  • Nyttjar utemiljön och naturen som arena för upplevelser och lärande.
  • Sätter samarbete, kunskap och hälsa i fokus.